Η Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων κέρδισε τις επαναληπτικές εκλογές στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Ο.Ε.Ε. με αύξηση των δυνάμεων της και ποσοστό 50,3%.
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους οικονομολόγους της Δυτικής Κρήτης για την εμπιστοσύνη που συνεχίζουν να επιδεικνύουν στην παράταξη μας.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
14 ΜΑΙΟΥ 2017
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΑΝΙΩ͝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΥΝΟΛϟ ΠΟΣΟΣΤϟ
ΨΗΦΙΣΑ͝ 408 91 499
ΑΚΥΡΑ 3 1 4
ΕΓΚΥΡΑ 405 90 495 100,0%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Π.Δ.Σ.Ο.) 206 43 249 50,3%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (A.KI.O.E) 148 42 190 38,4%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 37 3 40 8,1%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Δ.Π.Κ.-Ο) 14 2 16 3,2%