Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

Η Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων, (Π.Δ.Σ.Ο.), δημιουργήθηκε ως εκλογικός συνδυασμός μέσα από την ανάγκη ενιαίας έκφρασης, πάνω σε κοινές αξίες και αρχές, με όραμα και στόχους, στελεχών των παρατάξεων με ιστορία και αναφορά στο χώρο του Ο.Ε.Ε. (ΠΑ.Σ.Κ.Ο., ΔΗΜ.ΑΡ.Κ.Ο., Π.Α.Κ.), καθώς και από ανεξάρτητες κινήσεις οικονομολόγων και νέων οικονομολόγων απ’ όλη τη χώρα.  

Βασικός πυρήνας της Π.Δ.ΣΟ. είναι η ΠΑ.Σ.Κ.Ο. η οποία είναι πανελλαδική επιστημονική, επαγγελματική, συνδικαλιστική κίνηση.

Η παράταξη μας εκφράζει και εκπροσωπεί τους οικονομολόγους που ανήκουν στις δημοκρατικές, προοδευτικές και κοινωνικά ευαίσθητες δυνάμεις της χώρας.

Προασπίζει όλους τους κλάδους των οικονομολόγων και διεκδικεί τη χειραφέτηση τους από ιδεοληψίες και περιορισμούς.

Επιδιώκει την ενίσχυση της γνώσης και τη διάχυση της, με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο, στον κλάδο και στην κοινωνία.

Στόχος μας, είναι η ανάδειξη του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε κορυφαίο επιστημονικό – οικονομικό φορέα της χώρας, ο οποίος θα είναι ο επίσημος γνωμοδοτικός φορέας της πολιτείας σε οικονομικά θέματα, διαθέτοντας άρτια επιστημονική ομάδα μελέτης και τεκμηρίωσης των θέσεων του.